10 สิงหาคม 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) รอบที่ 1 PORTFOLIO ครั้งที่ 1

Posted By: admin
Posted By: admin

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

——
สมัครผ่านออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 – 20 กันยายน 2566 (ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น.)
วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 (เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 (ระบบปิดเวลา 23.59 น.)
——
สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
——
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : https://www.facebook.com/BsruAdmission/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH