22 สิงหาคม 2566

การจัดเตรียมปริญญาบัตร ประจำปี 2566

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดเตรียมปริญญาบัตร สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ที่ อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีขั้นตอนตั้งแต่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของปริญญาบัตร เรียงลำดับใบปริญญาบัตรตามตัวอักษร ทำความสะอาดปกปริญญาบัตร ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV อ่านทวนรายชื่อตามจำนวนผู้มาแสดงความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การตัดรายชื่อผู้ไม่มาซ้อมรับปริญญา การใส่แท็กลำดับ ไปจนถึงการบรรจุลงกล่อง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน  ถึง 22 สิงหาคม 2566