5 กันยายน 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

Posted By: admin
Posted By: admin

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

——
สมัครผ่านออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2566 – 15 พฤศจิกายน 2566 (ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น.)
วันสอบสัมภาษณ์ : ตรวจสอบจากเอกสารแนบที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : หลังจากวันสอบสัมภาษณ์ 1 – 3 วันทำการ
วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียม : 25 กันยายน – 5 ธันวาคม 2566 (สิ้นสุดเวลา 23.59 น.)
——
สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
——
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : https://www.facebook.com/BsruAdmission/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH