4 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย (ทบ.17) เทอม 1/2566

Posted By: admin
Posted By: admin
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1/2566
 
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงก์
 
กรณีที่นักศึกษายื่นคำร้องในระบบแล้วแต่ไม่พบรายชื่อเนื่องจากยื่นคำร้องไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นคำร้องอีกครั้ง
 
*รายชื่อเฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (MIS) ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น