22 พฤศจิกายน 2566

คุยเฟื่องเรื่องวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

Posted By: admin
Posted By: admin
นางสาวอารีวรรณ รวยดี นักวิชาการศึกษา และนางสาวอภิวรรณ โชติวินิจฉัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรม “คุยเฟื่องเรื่องวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมแบบออนไลน์ และการสำเร็จการศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร 17 (อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค))