8 ธันวาคม 2566

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

Posted By: admin
Posted By: admin
ประกาศเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เป็นวันเปิดภาคเรียน 2/2566 ของ ภาคพิเศษ มีการใช้สถานที่เป็นสนามสอบให้กับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (สอบครูผู้ช่วย)
 

จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนของภาคพิเศษเป็นแบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

 
ขออภัยในความไม่สะดวก