13 ธันวาคม 2566

แจ้งเวลาเปิดทำการวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

Posted By: admin
Posted By: admin
ประกาศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดให้บริการ

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น.- 16.30 น.

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประชุมบุคลากรและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ขออภัยในความไม่สะดวก