15 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1

Posted By: admin
Posted By: admin

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1

——
สมัครผ่านออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 – 20 มีนาคม 2567 (ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น.)
วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 (เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา : วันที่ 5-10 เมษายน 2567
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 (ระบบปิดเวลา 23.59 น.)
——
สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
——
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : https://www.facebook.com/BsruAdmission/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH