22 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 1/2567

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 1/2567 โดย อ.จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting