25 มีนาคม 2567

ปิดให้บริการ

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปิดให้บริการในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 – 16.30 น.
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประชุมบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย
ขออภัยในความไม่สะดวก