11 เมษายน 2567

ปิดให้บริการ

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
เพื่อให้บุคลากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยและไม่เร่งรีบ
ขออภัยในความไม่สะดวก