29 เมษายน 2567

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) รอบที่ 3 ADMISSION

Posted By: admin
Posted By: admin

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) รอบที่ 3 ADMISSION

——
สมัครผ่านออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567 >>สมัครเรียนที่เว็บไซต์ TCAS คลิกคลิกคลิก<<<<
ประกาศผลในระบบ: ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 / ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 (ระบบปิดเวลา 23.59 น.)

สละสิทธิ์ในระบบ: วันที่ 26 พฤษภาคม 2567
——
ตรวจสอบรายละเอียดสาขาที่รับสมัครได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
——
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1998
เพจ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : https://www.facebook.com/BsruAdmission/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH