2 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 รายวิชา : วิทยาศาสตร์และผลิตภัณฑ์ชุมชน

Posted By: admin
Posted By: admin
ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากคณะครุศาสตร์
 
👜 รายวิชา : วิทยาศาสตร์และผลิตภัณฑ์ชุมชน
รหัสวิชา : ED15406
วัน : อังคาร
เวลา : 13.00 – 17.00 น.
คุณสมบัติ : นักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
รายละเอียดของวิชา : เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เรียนการสกัดสารจากพืชในท้องถิ่น นำมาทำผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่ น้ำยาล้างจาน ยาดม ยาหม่อง ผ้ามัดย้อม แยม และโยเกิร์ต เป็นต้น