29 เมษายน 2567

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

Posted By: admin
Posted By: admin

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) รอบที่ 4 Direct Admission

——
สมัครผ่านออนไลน์ : วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2567 >>สมัครเรียนที่เว็บไซต์งานรับสมัคร  คลิกคลิกคลิก<<<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
วันสอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2567 (ระบบปิดเวลา 23.59 น.)
รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียม : วันที่ 15 – 20 มิถุนายน 2567 (สิ้นสุดเวลา 23.59 น.)
เปิดภาคเรียน : วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

——
ตรวจสอบรายละเอียดสาขาที่รับสมัครได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
——
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1998
เพจ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : https://www.facebook.com/BsruAdmission/