9 กรกฎาคม 2567

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 รายวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

Posted By: admin
Posted By: admin
ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
รายวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Job Application)
รหัสวิชา : HU00301