Open for new undergraduate students, regular semester, academic year 2022 (TCAS65) 2nd round Quota for 2nd time

Open for new undergraduate students, regular semester, academic year 2022 (TCAS65) 2nd round Quota for 2nd time มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 ——เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2565 – 25 เมษายน 2565วันสอบสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2565ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 พฤษภาคม 2565ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565——สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th——CONTACT USโทร. […]

Open for new undergraduate students, special program, 2nd round of academic year 2022

Open for new undergraduate students, special program, 2nd round of academic year 2022 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2565—-วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 – 25 เมษายน 2565วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน 2565ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2565—-สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th —-CONTACT USโทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, […]

Open for new undergraduate students, regular semester, academic year 2022 (TCAS65) 1st round Portfolio for 2nd time

Open for new undergraduate students, regular semester, academic year 2022 (TCAS65) 1st round Portfolio for 2nd time มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2——เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565วันสอบสัมภาษณ์ : 29 มกราคม 2565ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565——สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th——CONTACT […]

Open for new undergraduate students, special program, academic year 2022

Open for new undergraduate students, special program, academic year 2022 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ) ประจำปีการศึกษา 2565 —- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 —- สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th —- CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ […]