เวลาเปิด-ปิดทำการ

เวลาเปิด-ปิดทำการ

ภาคเรียนที่ 1 และ 2

วันจันทร์-พุธ เวลา 08:30–19:00น.
วันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 08:30–16:30น.
วันอาทิตย์ เวลา 09:00–15:00น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

ภาคเรียนฤดูร้อน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30–16:30น.
วันอาทิตย์ เวลา 09:00–15:00น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

ปิดภาคเรียน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30–16:30น.
หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์