15 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการโครงการนักศึกษาจีนประชุมต้อนรับนักศึกษาจีน จับคู่บัดดี้ นักศึกษาไทย-จีน

Posted By: admin
Posted By: admin

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการโครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มาอธิการบดี ประธานโครงการและคณะกรรมการได้จัดประชุมนักศึกษาจีนทุกชั้นปี สาขาวิชาภาษาไทย และ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่ได้เดินทางกลับเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้นภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 2

ในโอกาสนี้อธิการบดี คณะผู้บริหาร และ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ตลอดจนให้ข้อแนะนำเรื่องสำคัญๆ อาทิ การใช้ชีวิต การปฏิบัติตน และการเรียนในมหาวิทยาลัยยุคหลังโควิด

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมจับคู่บัดดี้ระหว่างนักศึกษาไทยเอกภาษาจีนกับนักศึกษาจีนทุกคน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาทั้งสองขาติได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา ช่วยให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาทั้งไทยและจีนได้อย่างรวดเร็ว