เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
—-
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 – 25 เมษายน 2565
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2565
—-
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th

—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : WWW.FACEBOwOK.COM/BSRUADMISSION
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH