วิธีการยื่น ทบ.17

ใครที่ต้องยื่น ทบ.17 ?

“ก็คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเทอมปัจจุบัน เป็นภาคเรียนสุดท้าย”

คู่มือการยื่น ทบ.17 ออนไลน์

ยื่นคำร้องที่เว็บไซต์