4 มกราคม 2566

ติดตามเกรด สำหรับการประเมินผลสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2564 รอบสุดท้าย

Posted By: admin
Posted By: admin
เรียนคณาจารย์ทุกท่าน
การประเมินผลสำเร็จการศึกษารอบเดือนนี้ จะเป็นการประมวลสำหรับภาคเรียนฤดูร้อน /2564 เป็นรอบสุดท้าย
ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์คณาจารย์ในคณะที่มีนักศึกษาที่รอผลการเรียนอยู่
โปรดเร่งดำเนินการส่งให้นักศึกษาด้วยนะคะ
 
ภายในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
ขอบพระคุณมากค่ะ