17 มกราคม 2566

คุยเฟื่องเรื่องวิชาการ (2566)

Posted By: admin
Posted By: admin
นางสาวอารีวรรณ รวยดี นักวิชาการศึกษา และนางสาวศิริพัชรา นารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรม “คุยเฟื่องเรื่องวิชาการ ปีการศึกษา 2565” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม และการสำเร็จการศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
**ดูไฟล์รูปเพิ่มเติ่ม ได้ที่ลิงก์ https://link.bsru.ac.th/ki6