22 พฤศจิกายน 2566

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รหัส 66)

Posted By: admin
Posted By: admin

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2566 (รหัส66) กลุ่มที่ยังไม่มารับบัตรตามกำหนด

—-
รับบัตร วันนี้ ถึง 28 ธันวาคม 2566
เวลา 10.00 – 14.00 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร
ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบานแขก
—-
สิ่งที่ต้องดำเนินการ/เตรียม ก่อนมารับบัตร
1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU UApp
2. บัตรประชาชนตัวจริง
3. โทรศัพท์ Smartphon