4 มีนาคม 2567

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567

Posted By: admin
Posted By: admin
ประกาศเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เป็นวันเรียนปกติของภาคพิเศษ แต่เนื่องจากมีการใช้สถานที่เป็นสนามสอบให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สอบพนักงานการเงิน)
 

จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนของภาคพิเศษเป็นแบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567

 
ขออภัยในความไม่สะดวก