10 เมษายน 2566

แจ้งเวลาการให้บริการในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566

Posted By: admin
Posted By: admin
โดยจะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
 
เพื่อให้ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยไม่รีบเร่งและเกิดความปลอดภัย
 
ขออภัยในความไม่สะดวก และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกคน