เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

——
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2566
วันสอบสัมภาษณ์ : ตามเอกสารแนบในไฟล์รับสมัคร (12 พฤษภาคม ถึง 23 มิถุนายน 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 1 – 3 วันทำการหลังจากวันสอบสัมภาษณ์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียม : วันที่ 16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566
——
สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
——
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : https://www.facebook.com/BsruAdmission/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH