13 มิถุนายน 2566

Tea Break แนะนำคำร้อง และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม” สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

Posted By: admin
Posted By: admin
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเสวนาวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ หัวข้อ “Tea Break แนะนำคำร้อง และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม” สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
เวลา 13.30 – 15.00 น.
 
ผ่านโปรแกรมออนไลน์ zoom
zoom meeting ID : 917 9187 1180
Passcode : 075411
 
ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม