20 มิถุนายน 2566

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

Posted By: admin
Posted By: admin
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
 
ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่
————————-
* ค้นหาข้อมูลโดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา
** กรณีบัณฑิตที่มี ชื่อ นามสกุล ที่อาจจะสะกดผิด ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในวันเวลาราชการ
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม ยศ ชื่อนามสกุลได้ เนื่องจากมีการอนุมัติสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
———————–
สอบถามเรื่องรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คุณวารุณี โทร. 0 24737000 ต่อ 1770
คุณสมควร โทร. 0 473 7000 ต่อ 1753
———————–
สอบถามเรื่องการแต่งกาย ตารางซ้อม และ BSRU APP ได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา
———————–
สอบถามเรื่องชุดครุยได้ที่ครุยบัณฑิต